Innmelding og priser

Eidsvoll Basketball Klubb (EBBK) er en klubb med entusiastiske spillere og trenere. Vi har lag for gutter og jenter fra 9 år og opp til senior. For sesongen 2019-20 har vi åtte lag.

Vil du spille basket?

Ta kontakt om du ønsker å spille. Fyll ut innmeldingsskjema og send det tilbake til oss.

Treningsavgift for sesongen 2019/ 2020

Treningsavgiften inkl. medlemskontigent på kr. 300,-

 • U11: kr. 1550,-
 • U12: kr. 1750,-
 • U13: kr. 2350,-
 • U14: kr. 2800,-
 • U15: kr. 2900,-
 • U16: kr. 2950,-
 • U17: kr. 3100,-
 • U19: kr. 3200,-
 • 2K: kr. 3100,-
 • 2M: kr. 3450,-
 • Støttemedlem: kr. 200,-

Prisene kan variere noe fra år til år. Det gis 30% søsken/familie rabatt på treningsavgift.

Faktura for treningsavgift sendes vanligvis ut i oktober. Ta kontakt for informasjon om støtteordninger hvis dette er ønskelig.

Spillelisens (fra 13 år)

Alle må betale lisens for å spille kamper. Lisensen inkluderer bl.a. forsikring.
Betales gjennom Min Idrett.

Satser og informasjon om lisens