Eidsvoll Basketball klubb

Eidsvoll basket ble startet i 1994. Klubben er siden starten ønsket å fremme basket som breddeidrett, men har også satset mot toppserien hvert år.

Verdier

Eidsvoll basketball klubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

EBBK ønsker å: 

  • skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • skape gode holdninger, som fører til et godt miljø for trening og samhold
  • være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

Klubbens organisering

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside og facebookside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

For å ha stemmerett i årsmøtet og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Styret

Les mer om styret her