Smittevernsituasjonen

Eidsvoll basketballklubb følger nøye med på smittevernsituasjonen og forholder seg til retningslinjene som til en hver tid foreligger.

Alle kamper er nå utsatt frem til 30. november og treninger for seniorlaget er lagt på is. Vi fortsetter med treninger for de øvrige lagene inntil videre, i tråd med retningslinjene.

Vær oppmerksom på at endringer kan komme med kort varsel.

Viktig!

For at vi skal kunne fortsette med aktivitet og ivareta smittevernet er det avgjørende at alle i klubben følger disse reglene:

  • Bli hjemme hvis du er syk, sitter i karantene eller avventer svar på koronatest.
  • Meld deg alltid på treningen via Spond.
  • Sprit hendene når du ankommer og forlater hallen.
  • Du skal ikke omgås spillere fra andre lag. Gå ikke ut på banen før det andre laget har forlatt banen. Sitt heller ikke sammen med spillere fra andre lag på tribunen.

Takk for samarbeidet alle sammen! Det kommer bedre tider!