Årsmøte i Eidsvoll Basket

Styret innkaller til årsmøte tirsdag 03.03.20 kl. 19:00. Møtet finner sted på Anicura, Tr.heimsvg 266-268, Råholt

Last ned som PDF

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25.02.20 til post@eidsvollbasket.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Agenda

  1. Registrering av fremmøte og eventuelle fullmakter.
  2. Åpning av Årsmøtet og godkjenning av innkalling.
  3. Valg av: Møteleder, Referent og 2 personer til å underskrive protokoll
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkommende saker
  8. Valg