25 årsjubileet

Grunnleggere av klubben Borger og Chriss Brohaug

Takk til alle som bidro til en vellykket feiring av 25 årsjubileet til Eidsvoll Basketball Klubb!

Takk til sponsorer som gjør det mulig for oss å gi barn og voksne muligheten til å drive med denne idretten som gir så mye glede?!

Takk til alle foreldre og spillere som alltid stiller opp!?

God Jul!

Sponsorer: Skandiamaskin AS, Toten Sparebank, OSL, Vorma Eiendom, Bohus, Norgeshus, Amfi, Reklamehuse