Innmelding og priser

Eidsvoll Basketball Klubb (EBBK) er en klubb med entusiastiske spillere og trenere. Vi har lag for gutter og jenter fra 9 år og opp til senior. For sesongen 2019-20 har vi åtte lag.

Vil du spille basket?

Ta kontakt om du ønsker å spille. Fyll ut innmeldingsskjema og send det tilbake til oss.

Treningsavgift for sesongen 2019/ 2020

Treningsavgiften inkl. medlemskontigent på kr. 300,-

  • U10: kr. 1500,-
  • U12: kr. 1700,-
  • U13: kr. 2300,-
  • U14: kr. 2750,-
  • U15: kr. 2850,-
  • U17: kr. 3050,-
  • 2K: kr. 3100,-
  • 2M: kr. 3400,-
  • Støttemedlem: kr. 200,-

Prisene kan variere noe fra år til år. Det gis 30% søsken/familie rabatt på treningsavgift.

Faktura for treningsavgift sendes vanligvis ut i oktober. Ta kontakt for informasjon om støtteordninger hvis dette er ønskelig.

Spillelisens (fra 13 år)

Alle må betale lisens for å spille kamper. Lisensen inkluderer bl.a. forsikring.
Betales gjennom Min Idrett.

Lisenssatser for sesongen 2019/20