Viktig informasjon om oppstart seriespill region ØST

Gjelder alle spillere, trenere, lagledere og foresatte i klubben:

Gå til: https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Seriestart-i-%C3%98st.aspx