EBBK innkaller til årsmøte 2015

EBBK avholder årsmøte 2015
Sted: Nebbenes (Nordgående) i kjeller`n
Tid: Mandag 2.3.2015 kl 19:30

AGENDA

1. Registrering av fremmøtte og eventuelle fullmakter.
2. Åpning av Årsmøtet og godkjenning av innkalling.
3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning
5. Regnskap 2014
6. Innkomne forslag
7. 1M 2016
8. Budsjett 2015
9. Valg

 

Link til PDF:Icon of Innkalling Til årsmøte 2015 Innkalling Til årsmøte 2015 (20.9 KiB)